הצעת חוק לפטור ממס שבח בעסקאות תמ”א 38/2

ביום 3.8.2010 הוגשה הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון – פטור ממס שבח לחיזוק בדרך של הריסת מבנה והקמתו מחדש), התשע”א-2011 על ידי חברי הכנסת יוחנן פלסנר, כרמל שאמה הכהן וזאב בילסקי.

מטרת הצעת החוק היא להשוות את תנאי מס השבח בעסקאות לפי תמ”א 38/2 לתנאי הפטור ממס שבח אשר חל בעסקאות לפי תמ”א 38.

על-פי עמדת רשות המסים, עד כה, עסקאות של חיזוק מבנה בדרך של הריסתו ובנייתו מחדש (תמ”א 38 תיקון 2) לא נהנו מהפטור החל בסעיף 49לג’ לחוק מיסוי מקרקעין על עסקאות לפי תמ”א 38, אלא היו חייבות במס שבח שחושב באופן בו מחשבים מס שבח בעסקאות קומבינציה (לפי הלכת יוניזאדה).

העדר הפטור הביא לכך שפרויקטים רבים שנבחנו על ידי יזמים, לא היו כדאיים לביצוע מבחינה כלכלית לפי תמ”א 38/2, ומכאן גם מיעוט הפרויקטים שבוצעו על-פי תיקון 2 לתמ”א 38.

אם הצעת החוק אכן תתקבל ניתן יהיה לראות יותר פרויקטים המבוצעים לפי תיקון 2 לתמ”א 38, על כל היתרונות הגלומים בכך.

את הצעת החוק בנוסח שהוגש ניתן למצוא באתר הכנסת