תמ"א 38 תיקון 3

ביום 1/5/12 אישרה המועצה הארצית את נוסח תיקון מספר 3 לתמ"א 38 והחליטה להמליץ על אישורו לממשלה.

החידוש המרכזי בתיקון מספר 3 לתמ"א 38 הוא הזכות להוספת עד 2 וחצי קומות נוספות במבנה שיחוזק מפני רעידות אדמה, לרבות בדרך של הריסת המבנה הקיים והקמת מבנה חדש (על פי תיקון2).

להלן עיקרי תיקון מספר 3 לתמ"א 38 –

תוספת של עד 2 וחצי קומות. קבלת הזכויות אינה אוטומטית וכפופה בכל מקרה לאישור ועדות התכנון המקומיות.

תוספות הבנייה לפי תמ"א 38 (על תיקוניה) יינתנו בנוסף לזכויות קיימות לפי תכניות בניין עיר תקפות אחרות, גם במקרים של הריסת מבנה ובניית מבנה חדש על פי תיקון 2 לתמ"א 38.

קומה חלקית על הגג – שטח הקומה החלקית על הגג יקבע על פי תכנית גגות או לפי הוראות תמ"א 38, היינו עד 50% משטח הקומה שמתחתיה, לפי הגבוה מבניהן.

שטחה של הקומה החלקית יוכל לשמש גם לתוספת דירות חדשות ולא רק להרחבת הדירות בקומה מתחתיה.

מתן זכויות במגרש אחר בתמורה לחיזוק – הועדה המקומית רשאית לאשר ניוד של זכויות בנייה למגרש אחר בתחום הרשות המקומית בתמורה לחיזוק הבניין.

הגדרת בניין קטן (לפי סעיף 12 בתמ"א 38) שגובהו עד שתי קומות ושטחו הכולל אינו עולה על 400 מ"ר – הובהר כי קומה חלקית על הגג לא תובא במניין הקומות, וכן כי שטחי שירות תת קרקעיים לא יובאו במניין השטחים והקומות. בנוסף הובהר כי המבחן לעניין היותו של הבניין בניין קטן הוא זכויות הבנייה הקיימות על פי התכניות התקפות שחלות ולא על פי המצב הבנוי בפועל.

ניוד זכויות בניה בין הקומות – הועדה המקומית רשאית לאשר ניוד של זכויות בנייה בין הקומות.