זכויות השימוש בסימן מסחרי | ייצוג משפטי

עו”ד רועי שובל מייצג את רב בריח איתור לווייני בע”מ ורב בריח מוטורס בע”מ בתביעה ובקשה לסעדים זמניים, בנוגע לזכויות השימוש בסימן המסחר “רב בריח”.

לקריאת הכתבה