זכויות ירושה של קרובי משפחה

כאשר אדם הולך לעולמו ירושתו נקבעת על פי חוק הירושה, בשתי דרכים אפשריות: ירושה על פי דין, למקרה שלא הותיר אחריו צוואה, וירושה על פי צוואה, במידה וערך צוואה חוקית ומסודרת טרם פטירתו.

כאשר ישנה צוואה תקנית, החוק לא מתערב בחלוקת העיזבון והיא מתבצעת על פי ההוראות שהשאיר המצווה במסמך המדובר. במידה ולא נמצאה צוואה, חוק הירושה קובע חלוקה ברורה של העיזבון בין שני המשפחה השונים. יורשיו הראשיים של אדם על פי החוק הם בת זוגו, ילדיו, נגדיו והוריו (באם נפטר לפניהם).
על פי חוק זה, החלוקה משתנה בהתאם למצב המשפחתי של המוריש טרם פטירתו.

קרובי המשפחה מחולקים לפרנטלות- מעגלי קרבה למוריש, שעל פיהם נקבעת חלוקת העיזבון. מעגל הקרבה הראשון כולל את בת הזוג, ילדיו ונכדיו של המוריש. המעגל השני כולל את המוריש, אחיו ואחייניו. המעגל השלישי כולל את הורי הוריו במידה והם בחיים ואת ילדיהם.

חלוקת העיזבון נקבעת על פי רמות קרבה , המעגל הראשון קודם למעגל השני וכן הלאה. גם בתוך המעגלים עצמם יש הבדלים. למשל, בנו של המוריש קודם לנכדו, אחיו קודם לבני אחיו וכו’.

צורות חלוקת ירושה על פי מצב משפחתי

– מוריש שהיה נשוי עם ילדים- אשתו תהיה זכאית למצית מעיזבונו וילדיו יתחלקו באופן שווה במחצית הנותרת. כמו כן, ישנה התייחסות בחוק לרכב המשפחתי ולכל הציוד של משק הבית שאמורים לעבור בירושה לבת הזוג מתוך הכרה בצורך שלה להמשיך ולקיים את משק הבית. זהו המעגל הראשון והקרוב ביותר למוריש ולו תינתן עדיפות על פני המעגלים הרחוקים יותר.

 

– מוריש שהיה רווק ובן יחיד והוריו עדיין בחיים- זהו מקרה שבו היורשים שייכים למעגל השני בקרבתו. במקרה כזה, היורשים החוקיים הם הורי המוריש. ישנה הסתייגות בחוק במקרה זה, באם הייתה למוריש בת זוג ידועה בציבור למרות שלא היה נשוי. במקרה כזה, בת הזוג תירש את הדירה, המכונית, הרכוש ושני שליש מיתרת העיזבון, בעוד הוריו ירשו את שליש העיזבון הנותר.

– מוריש שהיה רווק עם אחים- במקרה כזה, החלוקה כולה מתבצעת בתוך המעגל השני של הקרבה למוריש. הירושה תתחלק בין הורי המוריש במידה והם בחיים ובין אחיו שווה בשווה.