עו”ד רועי שובל מייצג את מועצת הפרחים בהצעה לרכישת אגרקסקו

עו”ד רועי שובל מייצג את מועצת הפרחים בהצעה לרכישת הפעילות והנכסים שך חברת אגרקסקו אשר נקלעה להליכי פירוק .

הצעת מועצת הפרחים ביחד עם מציע אמריקאי היא אחת משתי ההצעות שהובאו להכרעה בפני כב’ השופטת ורדה אלשיך על ידי המפרקים הזמניים של אגרקסקו.

ההצעה בהיקף כולל של כ-42 מיליון ₪, הוגשה לאחר שהמפרקים הזמניים המליצו לבית המשפט על הצעה אחרת, אך בעקבותיה נפתחו מחדש הליכי המכר.

פרטים נוספים