אושרה תב”ע לפינוי- בינוי על ידי ועדה מחוזית ירושלים

ביום 23.11.2015 אישרה הועדה המחוזית ירושלים, תב”ע המכונה “קדמת היובל מתחם 04” לביצוע פרויקט פינוי-בינוי, בשכונת קרית היובל בירושלים.

התכנית הנ”ל הינה תכנית להתחדשות עירונית במתווה של פינוי – בינוי ברחוב טהון. במסגרת התכנית יפונו המבנים הקיימים ובמקומם יוקמו שני מבנים חדשים בני 20 קומות כל אחד. במבנים החדשים ישולבו כ- 117 יחידות מגורים, שטחי מסחר ושטחים ציבוריים.

משרד, שובל – יושע, עורכי דין, מייצג את בעלי הזכויות בבניינים שברחוב טהון 13 בירושלים בעסקת ה’פינוי-בינוי’ שבמסגרתה קודמה התב”ע שאושרה.