עתירה נגד מכרז אחזקת הכבישים של מע”צ

עו”ד רועי שובל הגיש עתירה נגד מכרז אחזקת הכבישים של מע”צ.

עו”ד שובל עתר לבית המשפט בעתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של מע”צ, בטענה שהזוכות במכרז אחזקת הכבישים אינן עומדות בתנאי הסף מבחינת דרישות הניסיון.

עתירה לבית המשפט - עו"ד רועי שובל