מרוויחים עם תמא 38

כיצד ניתן להרוויח באמצעות תמא 38?

תמא 38, ראשי התיבות של תכנית מתאר ארצית 38, היא תכנית אותה יזמה המדינה בכדי להגן על אזרחיה בפני נזקיה האפשריים של רעידת אדמה בישראל, אשר על פי חוות דעתם של מומחים רבים, סבורה להתרחש בשנים הקרובות. תמא 38, פועלת על פי עיקרון מנחה עיקרי, והוא לשקם ולחזק מבנים אשר הוקמו קודם לשנת 1975, היא השנה בה הוטמע התקן הישראלי לבנייה המחייב את הקבלנים לעבוד על פי דרישות מסוימות המאפשרות להבטיח את יציבות המבנה בפני רעידות אדמה. למעשה, התנאי העיקרי למימוש זכויות תמא 38, היא עובדה זו, ולמרות זאת במקרים רבים יהיו זכאים דיירים אשר מתגוררים במבנים אשר הוקמו לאחר כניסתו של התקן לממש זכויות תמא 38, ובמידה ולא הוקמו על בסיס דרישות תקן ישראלי 413, ועל בסיס חוות דעתו של מהנדס קונסטרוקציה המאשר עובדה זו.

תמא 38, נועדה לתמרץ את תושבי במדינה המתגוררים במבנים העומדים בקריטריונים, לבצע פעולות חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה, וזאת באמצעות הענקת היתרי בנייה הנדרשים לביצוע חיזוק מבנים, הנדרשים במקרים רבים כאשר פעולות החיזוק דורשות שינויים משמעותיים במבנה, חיצונית ופנימית. עם זאת ובמקביל, מאפשר תמא 38 ליהנות מהיתרי בנייה רבים נוספים, אשר פועלים לזכותם כאשר אלו באים במשא ומתן עם החברה המבצעת או הקבלן, בכדי לממן את עלויות ביצוע חיזוק המבנה.

גם הדיירים מרוויחים מביצוע חיזוק מבנים במסגרת תמא 38

הרווח הראשוני של הדיירים בעת ביצוע חיזוק מבנים במסגרת תמא 38 ראשון לציון או בכל עיר אחרת בארץ, הוא כמובן הביטחון. כאשר מנוהל משא ומתן נכון עם הקבלנים המבצעים או כל חברת ניהול פרויקטים אחרת, על ידי עו”ד תמא 38 הבקיא ומנוסה בתחום, לא ישלמו הדיירים כל תשלום לקבלנים עבור ביצוע עבודות החיזוק. מעבר לכך, יוכלו הדיירים ליהנות מהטבות רבות נוספות בעת שיפוץ המבנה, אשר יבוצע על ידי הקבלן אליו יועברו היתרי הבנייה להוספת דירות במבנה בתמורה לעבודתו, ואילו זה יבצע פעולות שיפות במבנה הכוללים שיפוץ חדר המדרגות, התקנת מעלית, החלפת תריסים ועוד, כל אלו יובילו לסביבת מגורים מטופחת ויפה, וללא כל תשלום מצדם של הדיירים.

כאשר מדובר בביצוע חיזוק מבנים במסגרת תמא 38 אשר מתנהל על בסיס העברת זכויות הבנייה לקבלן או לחברה מנהלת אחרת, יוכלו הדיירים לנהל משא ומתן קשוח יותר בתמורה להעברה זו. במקרים רבים שווי הדירות הנוספות אשר יהיה זכאי להן הקבלן, הוא כזה המאפשר ביצוע פעולות השבחת הדירות בהן מתגוררים הדיירים, על ידי הרחבת הדירות ומספר החדרים בהן, שיפוץ הדירות ועוד. בכך, מרוויחים הדיירים על ידי ביצוע פעולות של חיזוק מבנים במסגרת תמא 38 גם מבנה חדיש ומשופץ, וגם דירות אשר ערכן יעלה באופן משמעותי לאחר ביצוע עבודות השיפוץ, וללא כל השקעה מצדם.