שיפוץ הבניין על פי תמ”א 38

כשל משמעותי במימוש פרויקטים על פי תמ”א 38 הוא סוגיית הרוב הדרוש מקרב הדיירים לביצוע הפרויקט, וחוסר הודאות בו מצוי הקבלן שלא הצליח לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות. בעניין זה ניתן לאחרונה פסק דין של בית המשפט המחוזי בחיפה, אשר קבע כי בהתאם להוראות חוק המקרקעין הרלוונטיות עבור תמא 38, ניתן לפנות למפקח על המקרקעין לקבלת אישורו לביצוע הפרויקט רק לאחר קבלת היתר הבנייה, אך במידה והקבלן יפעל בהתאם להוראות תמא 38 ויתברר כי הפגיעה בזכויות בעלי הדירות המתנגדים בטלה ונחותה לעומת היתרונות מחיזוק הבניין, אזי הפגיעה בזכויות בעלי הדירות המתנגדים – ככל שקיימת, לא תוכל למנוע את ביצוע העבודות. יצוין בעניין זה כי על שולחן הממשלה הונחה הצעת חוק שיזם ח”כ זבולון אורלב, לפיה די יהיה בהצגת תוכנית ההגשה של הבקשה להיתר בנייה על פי תמ”א 38, בה מפורטת מהות העבודות המבוקשות, כדי לכפות את התוכנית על מיעוט בעלי הדירות המתנגדים.
למרות הכדאיות הרבה בביצוע שיפוצים לבניין לפי תמא 38, יש לזכור כי מדובר בעסקה מורכבת המחייבת את בעלי הדירות לנהוג בזהירות רבה ולשמור בקפדנות על זכויותיהם. יש לבחור בקפידה את הקבלן עמו מתקשרים, לוודא כי הנו בעל ניסיון וכישורים מתאימים וכי ביכולתו לבצע את הפרויקט באופן מקצועי תוך עמידה בלוחות זמנים קבועים ומוגדרים מראש. חשוב לא פחות לדרוש מהקבלן להמציא פוליסת ביטוח כנגד מלוא הסיכונים ובטחונות מתאימים כדי להבטיח את ביצוע התחייבויותיו כלפי בעלי הדירות. כדאי לשכור עו”ד תמ”א 38 מומחה כדי שייעץ לדיירים בכל העניינים הללו