תמריצים למימוש תמא 38

איך המחוקק מתמרץ ביצוע פרויקטים של תמא 38

הוגי תוכנית תמ”א 38 , יצאו מנקודת הנחה כי האפשרות לבצע חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה והתארגנות לביצוע חיזוק מבנים, נתונה בעיקר בידי בעלי המבנה, ומסיבה זו, פועלת תמ”א 38 באמצעות תמריצים ובפירוש אינה כופה את בעלי המבנים לבצע את החיזוקים הנדרשים למבנה. בכדי לבחון האם אכן קיים צורך בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה אפשריות, יש צורך בבחינה מקדימה של קונסטרוקציית המבנה על ידי מהנדס, אשר יציג את תוצאות המבדק ואת המלצותיו לביצוע החיזוקים במבנה. ההוראות הנכללות במסגרת תמא 38 ,מאפשרות ככלל היתרי בניה אשר נועדו בכדי ליישם את חיזוק המבנה, על ידי הענקת אישורים לחריגה מתוכנית המבנה המקורית, זאת בכדי לאפשר את ביצוע החיזוקים כנדרש וכמומלץ על ידי המהנדס מגיש התוכנית.

יחד עם זאת, בכדי לעודד את בעלי המבנים לבצע את השינויים הנדרשים לצורך חיזוק המבנה בפני רעידות אדמה, מפעילה תוכנית תמ”א 38 במקביל תמריצים הבאים כהיתרי בנייה להרחבת מבנה, ולתוספות בנייה בבנייני מגורים, כאשר אלו מתאפיינים בשתי קטגוריות עיקריות – תוספת של יחידות מגורים במבנה, והרחבת יחידות דירות קיימות במבנה.

אפשרויות לתוספות בנייה במסגרת תמ”א 38

הדרך הטובה ביותר לבחון את האפשרויות לביצוע תוספות בנייה בבניין מגורים משלכם, היא בפנייה אל עורך דין תמ”א 38 הבקיא בנבכי התוכנית וייעץ בעת הטמעת התמריצים בעת ביצוע חיזוקים במבנה ובמקביל יבחן את האפשרויות העומדות בפניכם בנוגע להיתרי בנייה ותוספות נדרשות. עו”ד תמ”א 38, יהווה המקור הטוב ביותר לבחינת נושא זה. התוספות האפשריות למבנה יכללו בין היתר סגירה של קומת עמודים, הוספה של קומה שלמה למבנה או הוספה של אגף, כאשר בדיעבד, ניתן יהיה למכור את הנכסים החדשים אשר נוצרו כתוצאה ממימוש תמריץ זה, ועל ידי מכירת הנכסים לממן את עלויות ביצוע החיזוקים למבנה, או אף להרוויח כספים מעבר לעלויות הביצוע.

על ידי הרחבה של יחידות דיור קיימות בעת ביצוע החיזוקים למבנה, ומימוש התמריץ בצורה זו, ירוויחו הדיירים הן מהגדלת יחידות הדיור בעת השהות בהן, והן מהשבחת ערכי הדירות. במסגרת מימוש תמריצי תמ”א 38, ניתן לשלב בין שני סוגי התמריצים המוצעים במסגרת תמ”א 38, ובמקביל להרחיב יחידות דיור קיימות, ולהוסיף יחידות דיור על ידי הוספת קומה, סגירת קומת עמודים כאמור, ובכך להרוויח מהשבחת הנכסים הקיימים, ובמקביל, לכסות את עלויות ביצוע חיזוק המבנים מפני רעידות האדמה על ידי מכירת הנכסים החדשים.

בכדי לבחון את האפשרות ליהנות מתמריציה של תמ”א 38 תל אביב ואזורים אחרים, תוכנית מתאר ארצית 38 לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה אפשריות עתידיות במדינת ישראל, פנו אל עורכי דין המתמחים ומכירים את עקרונותיה של תוכנית תמא 38, שכן על ידי מימוש תמריצי התוכנית תוכלו להרוויח הן בביטחונכם בעת חיזוק המבנה ולמנוע נזקים למבנה או בנפש בעת רעידות אדמה, וכן להרוויח על ידי הרחבת יחידות הדיור הקיימות או בתוספת של יחידות דיור חדשות אשר ישמשו בכירתן למימון עלויות פרויקט החיזוק של המבנה הקיים