תמא 38 – עדכוני חקיקה

עדכוני חקיקה בנושא תמא 38

עדכון תמ”א 38

בחודש אפריל 2011 אושרו (עקרונית) במועצה הארצית לתכנון ובנייה תמריצים נוספים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה על פי תמ”א 38. בהתאם להחלטה, בישובים בדירוג 7 ומטה במעמד סוציו-אקונומי תתאפשר על פי תמ”א 38 תוספת של 2.5 קומות ואילו ביישובים בדירוג 8 ומעלה (מרבית היישובים בגוש דן הנם בדירוג 8 ומעלה) תתאפשר תוספת של 1.5 קומות.

החלטה נוספת שהתקבלה במועצה הארצית היא לאפשר ניוד זכויות המתקבלות על פי תמ”א 38 ואשר אינן מנוצלות בפועל במסגרת הפרויקט, מכל סיבה שהיא, כך שבניינים המיועדים לחיזוק אבל שלא ניתן לממש בהם את זכויות הבנייה או את חלקן, כולל מסיבות אי-התאמה לתקנים או לתשתיות הקיימות, או מסיבות הקשורות לאי הסכמה של הדיירים לתוספת דירות מעבר לכמות מסוימת, אזי בכל אחת מהנסיבות הנ”ל יתאפשר מימוש הזכויות הבלתי מנוצלות במגרש אחר שאיננו מיועד לחיזוק.

עדכון חוק התכנון והבניה (מיום 28.3.11)

על פי התיקון בחוק התכנון והבנייה מיום 28.3.11, לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה הנובעת  בשל קבלת היתר לבנייה או להרחבה של דירת מגורים, שניתן מכוח:
1.    תמ”א 38;
2.    תכנית מפורטת שהוכנה על פי הוראות תמ”א 38 ושבין מטרותיה חיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה. יש להדגיש כי הפטור הנ”ל יחול רק לגבי חלק מההשבחה שהיה פטור מתשלום היטל השבחה לו ניתן היתר לפי תמ”א 38;
3.    תכנית אחרת המאפשרת בניית חדר מגורים על גג המבנה; הפטור הנ”ל יחול רק לגבי חדר מגורים כאמור הצמוד לדירה שתיווסף לפי התכניות האמורות בסעיפים 1 ו- 2 לעיל ונכלל בהיתר שניתן לצורך חיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה על פי הוראות תכניות אלה;

עדכון חוק המקרקעין (חיזוק מפני רעידות אדמה) (מיום 26.1.11)

על פי התיקון בחוק המקרקעין (חיזוק מפני רעידות אדמה), הפנייה למפקח על המקרקעין תתאפשר כבר במועד קבלת ההחלטה לאשר את הבקשה להיתר בתנאים, לאחר שהתקיימו כל אלה:

1. מוסד התכנון מצא כי הבקשה תואמת לתכנית החיזוק וכן לתכניות תקפות אחרות ולתכניות מופקדות;
2. מוסד התכנון מצא כי הבנייה המבוקשת משתלבת במערכות התשתית הקיימות והמתוכננות בסביבתה;
3. הוגשו התנגדויות לבקשה להיתר לפי הוראות חוק התכנון והבנייה – מוסד התכנון החליט בהן;

החקיקה בתחום תמ”א 38 מתעדכנת מעט לעט, על ידי המועצה הארצית לתכנון ובניה. חלק מעדכוני החוק הם במטרה ליצור אטרקטיביות למימוש פרויקטים מסוג תמ”א בערים שונות במדינת ישראל. החשיבות בבחירת משרד עורכי דין לפרוייקט שלכם היא גדולה שכן משרד זה אמון לשמור ולהגן על האינטרסים שלכם, כאשר אתם בוחרים עורך דין לפרויקט תמ”א 38, יש לוודא שהמשרד בעל ידע וניסיון בתחום וצוות המשרד מעודכן בשינויים ועדכונים בחוקי התמ”א.