מכרזים

למשרדנו מומחיות מיוחדת בדיני מכרזים, אשר מאפשרת להעניק ייעוץ משפטי מקצועי למתמודדים במכרזים, הן בשלבי המכרז השונים והן בהליכים משפטיים המתעוררים לאחר סיומו.

למשרדנו ניסיון נרחב ומוצלח בייצוג מציעים בעתירות מנהליות ובבקשות לצווי ביניים בענייני מכרזים, בבתי המשפט לעניינים מנהליים ובבית המשפט העליון.

תפיסת העולם המקצועית שלנו גורסת, כי על מנת להשיג תוצאות טובות ללקוחותינו יש לרכז מאמץ ניכר כבר בהליכים המתקיימים בפני וועדת המכרזים, לנהל נכון את השלמת הפרטים הנדרשים על ידי המזמין, ולהופיע באופן מיטבי בהליכי השימוע.

במקרים רבים, הניסיון המקצועי וההיכרות של משרדנו עם עולם המכרזים, מאפשרים לנו ליתן ללקוח עצות משפטיות בשלבים המקדמיים של המכרז ובשלבי הדיון בוועדות המכרזים, שתשפרנה את סיכויי הזכייה במכרז, ותציב אותו בעמדת זינוק טובה יותר למקרה שתוצאות המכרז תוכרענה בבית המשפט לעניינים מנהליים.

גם אם מתעורר הצורך להתמודד על המכרז בבית המשפט, משרדנו ערוך להעניק טיפול דחוף ומקצועי בהליכים למניעת המשך ביצוע המכרז ובעתירה להכרזת הלקוח כזוכה במכרז או לביטולו הגורף של המכרז.

פופאפ קורונה