תלפיות 15, רמת גן

ייצוג דיירים בפרויקט תמ”א 38 (‘חיזוק ושיפוץ’)
יזם: אנגל אינווסט 38 בע”מ

תלפיות

פופאפ קורונה