תמ”א 38 הקלות

הקלות עבור תמא 38 – הכוונות טובות, הביצוע פחות …..

לפני מספר ימים (ביום 19/1/2010) אישרה הממשלה הקלות עבור תמא 38  שמטרתן לתמרץ, נוסף על התמריצים שניתנו עד כה, יזמים ובעלי דירות לקדם פרויקטים לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה תוך ניצול הזכויות שמעניקה תמא 38. ההקלה המרכזית שאושרה במסגרת ההקלות החדשות היא הענקת הזכויות מכוח תמ”א 38 גם בנסיבות בהן עקב מצבו הרעוע של המבנה הוא ייהרס ותחתיו ייבנה מבנה חדש, היינו גם בנסיבות של בנייה חדשה ולא בשיפוץ מבנה קיים.הואיל ו- תמ”א 38 מאפשרת בנייה של קומה נוספת אחת בלבד מעבר לקיים (למעט ערים מסוימות כגון רמת גן שבהן ניתן לבנות גם שתי קומות מכוח תב”ע שיזמה הועדה המקומית באותה עיר), נראה כי ההקלה הזו אינה פרקטית ואינה כלכלית, מאחר וההוצאות הכרוכות בהריסת בניין קיים, פינוי הדיירים ובניית בניין חדש גבוהות בהרבה מהוצאות החיזוק והשיפוץ של בניין קיים. בכל מקרה של הריסת מבנה ובניית מבנה חדש תחתיו, שזהו הלכה ולמעשה פרויקט של פינוי בינוי, יידרשו תמריצים בדמות זכויות בנייה המקנות ליזם את האפשרות לבנות מספר דירות חדשות בתמורה לכל דירה שתיבנה עבור הדיירים הקיימים.
הקלה נוספת תאפשר בנייה של דירות חדשות תוך סגירת קומה מפולשת בנוסף על הקמת הקומה הנוספת על גג הבניין. הקלה זו בהחלט יכולה לסייע, אך יש לזכור שכבר היום קיימות ערים שקידמו תכניות לבניית שתי קומות מכוח תמא 38, ורק חקיקה ברוח זו תשפר את הכדאיות הכלכלית של פרויקטים מסוג זה ותגרום לכך שנראה יותר עסקאות ויותר מבנים מחוזקים.

מאת עו”ד עמית יושע, מומחה תמא  38