מימון תוספות בנייה תמא 38 על ידי העברת זכויות

תמא 38, הוקמה כחלק מהמאמץ הממשלתי לשפר ולבצע חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה אפשרית. תחזיות גיאולוגים בארץ ובעולם, קובעים כי מיקומה הגיאוגרפי של מדינת ישראל מעמיד אותה באחוז סיכוי גבוה לקיומה של רעידת אדמה קשה ומרובת נזקים. מסיבה זו, הוקמה תוכנית מתאר ארצית 38 אשר נועדה לחזק מבנים ציבוריים קיימים, ולתמרץ בעלי מבנים פרטיים לבצע חיזוקים למבנים שברשותם על ידי הענקת היתרי בנייה חריגים ואישורים של תוספות בנייה כאשר אלו עומדים בקריטריונים המאפשרים את מימוש הזכויות. בכדי לבחון את האפשרות לממש את זכויות תמא 38 במבנה משלכם, פנו אל עורך דין תמא 38 אשר יסייע בתהליך וינחה אתכם בבחינת זכויות המבנה.

בכדי לממן את עלויות פרויקט חיזוק המבנה, ובהתאם לתמריצים המוצעים על ידי תמא 38, מתאפשר לדיירים לזכות בהיתרים על תוספות בנייה הבאים לידי ביטוי בהוספת יחידות דיור למבנה על ידי סגירת קומת עמודים בתחתית המבנה, או לחילופין, על ידי הוספת קומה על גג המבנה. יחידות דיור אלו יוכלו להימכר, על ידי מכירתן ניתן יהיה לממן את עלויות הפרויקט. עם זאת, ניתן לפנות אל גורמים חיצוניים בכדי שאלו יהיו אמונים על ביצוע הפרויקט, ועל כך נרחיב במאמר הבא.

מכירת זכויות לתוספות בנייה לקבלן

וועדי הבתים עומדים בפני בחירה של מספר אפשרויות בעת מימוש התמריצים המוענקים להם בעת חיזוק מבנים במסגרת תמ”א 38. האפשרות הראשונה, היא לממן את עלויות הפרויקט מכספי בעלי הבתים, יחד עם זאת אפשרות זו אינה תמיד מתקיימת ולו לאור העובדה כי מדובר בסכומי כסף לא קטנים אותם נדרשים הדיירים לשלם, אף על פי כי מובטח להם כי יקבלו את כספם בחזרה לאחר מכירת יחידות הדיור אשר נוספו לאחר מימוש ההטבה. האפשרות השנייה, היא להעניק לקבלן את הזכויות על תוספות הבניה, ובכך למעשה הקבלן עצמו הוא זה אשר ישא בהוצאות הבנייה, והוא זה אשר ימכור את יחידות הדיור בכדי להחזיר לעצמו את עלויות ההשקעה, וכמובן להרוויח מכספי המכירה.

בעת בחירת קבלן ובכדי לנסח הסכם המקובל על הצדדים בהעברת הזכויות על תוספות הבנייה, חשוב לשכור את שרותיו של עו”ד תמא 38 אשר ינסח את הסכם העברת הזכויות ואת הדרישות מהקבלן, בכדי שזה יעמוד בהתחייבויותיו ולא יזכה לממש את ההטבות כל עוד לא עמד בכלל התחייבויותיו כלפי וועד הבית של המבנה. כדאי לפנות למספר עורכי דין לפני שבוחרים את המתאים. איתור הקבלן המתאים, וסגירת הפרטים הראשוניים בעסקה מול הקבלן, תהיה באחריותו של וועד הבית.

מכירת זכויות תמא 38 לחברת ניהול

כפי שניתן להעביר את הזכויות לתוספות בנייה במסגרת תמא 38 רמת גן, תל אביב או כל אזור אחר בארץ אל הקבלן, ניתן להעבירן אל חברת ניהול פרויקטים חיצונית. היתרון בהעברה של הזכויות לחברה כזו, הוא בעובדה כי חברת הניהול תיקח על עצמה את כלל הטרדות והדאגות הכרוכות בביצוע הפרויקט, לרבות איתור הקבלן, ניסוח ההסכם מול הקבלן וביצוע העבודות בשטח. בעת העברת הזכויות לתוספות הבניה אל חברת ניהול פרויקטים, חשוב לנהל משא ומתן ולהביא להקמה של תוספות בניה אשר יבואו לתועלת הדיירים במבנה, אשר יכללו למשל את שיפוץ הלובי וחדר המדרגות, תוספת מעלית וכדומה