חוק תמ”א 38

חוק תמ”א 38 הוא למעשה תכנית מתאר ארצית אשר בהיררכיה החוקית היא מקבילה לחוק ולכן נקרא לה במאמר זה חוק תמ”א 38.

חוק תמ”א 38 עבר בשנים האחרונות מס’ שינויים ועדכונים. בתחילת הדרך העניק החוק אפשרות לתוספת קומה כנגד חיזוק הבניין מפני רעידות אדמה. בנוסף אפשר חוק התמ”א הרחבת הדירות הקיימות בעד 25 מ”ר.

בחוק תמ”א 38 המקורי הייתה הוראה שקובעת שבמידה ויש תכנית נוספת המאפשרת בניית קומות נוספות, לא יינתן כפל קומות.

תיקון מס’ 1 בחוק תמ”א 38 הוסיף אפשרות לסגור את קומת העמודים המפולשת, אך נאמר בו שלא ניתן לבנות בקומת העמודים המפולשת בנוסף על בניית קומה נוספת, אלא ניתן לשלב בין קומת העמודים לבין הקומה הנוספת, ובלבד שסך השטח החדש לא יעלה על שטחה של קומה טיפוסית.

השינוי השני בתיקון 1 לחוק התמ”א הוא ביטול ההגבלה בעניין כפל הקומות כמפורט לעיל.

תיקון 2 לחוק התמ”א 38 מאפשר את הריסת הבניין הישן ובניית בניין חדש תחתיו. שינוי נוסף בתיקון 2 לחוק התמ”א הוא הקביעה לפיה הבנייה בקומת העמודים המפולשת תחושב בנוסף לבניה החדשה על גג הבניין.

ביום 1/5/12 אישרה המועצה הארצית את נוסח תיקון מספר 3 לחוק התמ”א והחליטה להמליץ על אישורו לממשלה.

החידוש המרכזי בתיקון מספר 3 לחוק התמ”א הוא הזכות להוספת עד 2 וחצי קומות נוספות במבנה שיחוזק מפני רעידות אדמה.

להלן עיקרי תיקון מספר 3 לחוק תמ”א 38 –

  1. תוספת של עד 2 וחצי קומות. קבלת הזכויות אינה אוטומטית וכפופה בכל מקרה לאישור ועדות התכנון המקומיות.
  2. תוספות הבנייה לפי חוק התמ”א (על תיקוניו) יינתנו בנוסף לזכויות קיימות לפי תכניות בניין עיר תקפות אחרות, גם במקרים של הריסת מבנה ובניית מבנה חדש על פי תיקון 2 לחוק תמ”א 38.
  3. קומה חלקית על הגג – שטח הקומה החלקית על הגג יהיה לפי תכנית גגות או לפי הוראות חוק תמ”א 38, היינו עד 50% משטח הקומה שמתחתיה, לפי הגבוה מבניהן.
  4. שטחה של הקומה החלקית יוכל לשמש גם לתוספת דירות חדשות ולא רק להרחבת הדירות בקומה מתחתיה.
  5. מתן זכויות במגרש אחר בתמורה לחיזוק – הועדה המקומית רשאית לאשר ניוד של זכויות בנייה למגרש אחר בתחום הרשות המקומית בתמורה לחיזוק הבניין.
  6. הגדרת בניין קטן (לפי סעיף 12 בחוק התמ”א) שגובהו עד שתי קומות ושטחו הכולל אינו עולה על 400 מ”ר – הובהר כי קומה חלקית על הגג לא תובא במניין הקומות, וכן כי שטחי שירות תת קרקעיים לא יובאו במניין השטחים והקומות. בנוסף הובהר כי המבחן לעניין היותו של הבניין בניין קטן הוא זכויות הבנייה הקיימות על פי התכניות התקפות שחלות ולא על פי המצב הבנוי בפועל.
  7. ניוד זכויות בניה בין הקומות – הועדה המקומית רשאית לאשר ניוד של זכויות בנייה בין הקומות.

למידע נוסף, צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן