מיסוי תמ”א 38

אחת הסוגיות המורכבות בעסקאות תמ”א 38 היא סוגיית המיסוי.

הואיל ובמסגרת עסקת תמ”א 38 מוכרים בעלי הדירות זכויות בנייה ליזם, וזכויות בנייה הוכרו זה מכבר כנכס מקרקעין שמכירתו כפופה להוראות חוק מיסוי מקרקעין (להלן: “חוק מיסוי מקרקעין“), אזי – בכפוף להוראות חוק מיסוי מקרקעין, על המוכר – היינו בעלי הדירות הקיימות – לשלם מס שבח ועל הרוכש – היינו היזם – לשלם מס רכישה.

על מנת לעודד חיזוק מבנים במסגרת תמ”א 38, תוקן חוק המיסוי ונוסף לו סעיף 49 לג הקובע פטור ממס שבח בהתאם לתנאים המפורטים להלן.

הפטור ממס על פי חוק המיסוי חל אך ורק על התמורות שמקבלים בעלי הדירות מהיזם תמורת מכירת זכויות הבנייה, ובכפוף לכך שהתמורה ניתנה בשירותי בניה בלבד. על פי הגדרת חוק מיסוי מקרקעין, כוללים שירותי הבנייה את המפורט להלן:

חיזוק המבנה מפני רעידות אדמה;

הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה;

התקנת מעלית במבנה;

עיצוב המבנה ושיפוצו;

תשלום לכיסוי הוצאות כרוכות בשירותי בניה לפי תכנית החיזוק – היינו תשלומים לעורך דין, מפקח בנייה וכיוצא באלה.

דילוג לתוכן