אודות תמא 38

מה היא תמא 38?

ובכן, גיאולוגים בישראל ובעולם, מעריכים על בסיס בדיקות ותחזיות כי בשלב מוקדם או מאוחר במדינת ישראל תתחולל רעידת אדמה, וכי על הממשל להיערך לקראת בהיבטים השונים. בשנת 1999, הוקמה ועדת היגוי אשר כללה נציגים של משרדי ממשלה שונים, בהם מכוני מחקר, גופי חירום ועוד, כאשר מטרת הוועדה כוונה לעסוק בהיערכות לקראת רעידת אדמה אפשרית, בהיבטים כגון הקמת מרכזי מידע לאזרח, טיפול במענה רפואי והיערכות לטיפול רב נפגעים, הטמעת נהלי בטיחות תואמים בעת בניית מבנים חדשים ושיפור עמידותם של מבנים קיימים שכן התקנות לבנייה עמידה בפני רעידות אדמה בישראל, נחקקו בשנת 1975,  ואלו מבטיחות את עמידותם של מבנים אשר הוקמו לאחר תאריך זה. תמ”א 38, גובשה בשנת 2005, בכדי לטפל במבנים אשר הוקמו קודם לתאריך זה, ולחזק עמידותם בפני רעידות אדמה.

חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה

שמה המלא של תוכנית תמא 38, הוא “תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה”.  התוכנית מגדירה את ההנחיות והתכנון אשר נועדו לחזק מבנים ציבוריים בפני רעידות אדמה המימון ממשלתי, ובמקביל, מגדירה תוכנית תמא 38 את התמריצים השונים אשר נועדו להוביל את תושבי המדינה, לבצע במימונם שינויים וחיזוקים למבנים שברשותם במימון אישי, אשר ישפרו את עמידתם במקרים של תאונות אדמה. מידע מפורט בדבר התמריצים האלו, וכיצד פועלת תמ”א 38 תל אביב או כל עיר אחרת, מומלץ לפנות אל עו”ד תמ”א 38 הבקיא בנבכי התוכנית, בכדי לבחון את האפשרות להשתמש ולממש תמריצים אלו בעת שיפור המבנה שלכם.

מטרותיה של תמא 38

מטרותיה של תמ”א 38 הם כדלהלן:

–          קביעת הסדרי תכנון והסדרים כלכליים, על ידי חקיקה ואמצעים אחרים בכדי לשפר ולחזק מבנים אשר הוקמו קודם לשנת 1975, בפני נזקיה של רעידת אדמה אפשרית.

–          קביעת הנחיות אדריכליות על פי הן יפעלו המבצעים בעת שיפור המבנים, ובכדי לזהות מבנים הדורשים חיזוק מפני רעידת אדמה.

–          עידוד ומתן תמריצים לביצוע שיפור וחיזוק למבנים בפני רעידות אדמה על ידי מתן היתרי בניה לביצוע שינויים במבנה, לצורך חיזוק המבנה.

תמא 38, פועלת במסגרת כלל ארצית, והתמריצים המוענקים לתושבי המדינה על בסיס הנחיותיה, כאשר אלו כוללים בעיר הוספת זכויות בנייה למבנים ברשות פרטית, על אף העובדה כי תמריץ זה אינו משמעותי בעבור תושבי הפריפריה, לאור ערכי קרקע נמוכים וביקוש נמוך לתוספות בנייה באזורים אלו. ככלל, מאפשרת התוכנית קבלת תמריצים בעבור חיזוק מבנים אשר הוקמו קודם לתחילת שנת 1980, ובלבד ואינם עומדים בתקן ישראלי 413. תקן זה, אשר מנחה את קבלני הבנייה והאדריכלים משנת 1975, נועד לגונן על המבנים בפני נזקי רעידות אדמה. עם זאת, תמא 38 לא תחול על מבנים הפטורים מעמידה בתקן, הכוללים מבנים אשר הוקמו על שטח של עד ארבע מאות מטרים רבועים עד לגובה של שתי קומות, מבנים לא מאוישים כגון מחסנים, או מבנים אשר נקבעו להריסה בצו בית משפט.

פנו אל עורך דין תמ”א 38 בכדי לבחון את זכאותכם במימוש וקבלת היתרי בנייה על מבנה פרטי שברשותכם, לצורך הרחבתו, השבחת ערכו, וכמובן לצורך חיזוק עמידותו בפני רעידות האדמה האפשרויות, לביטחונכם ולביטחון בני משפחותיכם.