הרוב הדרוש לביצוע הפרויקט

על פי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), הרוב הדרוש לצורך ביצוע הפרויקט הוא שני שלישים מהדירות הקיימות אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

יחד עם זאת, אין להסתפק ברוב האמור ויש לפעול ולשאוף לרוב גדול ככל שניתן. ביצוע פרויקט שבו קיימים סרבנים אמנם אפשרי אך בהחלט אינו רצוי. ראשית, סביר כי הסרבנים יגישו התנגדויות לועדות התכנון וכך יעכבו את אישור הפרויקט ואף יגרמו להוצאות נוספות. שנית, הסרבנים זכאים לפנות למפקח על המקרקעין ולהגיש תביעה לעיכוב / פסילת הפרויקט. שלישית, חתימתם של כל הסרבנים נדרשת לצורך רישום הערת אזהרה על חלקת הרכוש המשותף, וכן נדרשת חתימתם כאמור לצורך תיקון צו הבית המשותף.

בפועל ניתן לקבל את הסכמת הסרבנים באמצעות הגשת תביעה למפקח על המקרקעין, המוסמך לאשר את הפרויקט ולחייב את המיעוט הסרבן לחתום על כל מסמכי העסקה, אך כאמור, הדבר ידרוש השקעת זמן ומשאבים רבים שטוב יהיה אילו יופנו לאפיקים אחרים.

לכן, בפועל חשוב מאוד שבעלי דירות המבקשים לקדם פרויקט על פי תמ”א 38 יפעלו ללא לאות, כבר משהשלבים הראשוניים, לקבלת הסכמתם של כל בעלי הדירות ללא יוצא מהכלל, ואין להסתפק בהסכמה של שני שלישים, כפי שקובע התיקון לחוק.

פופאפ קורונה